Podrobnější analýza problémů a rámcový návrh opatření pro realizaci v období 6-24 měsíců

S majiteli a/nebo vrcholovými pracovníky spolupracujeme na hlubší analýze problémů, analyzujeme dodaná data, je-li to pro řešení problémů a návrhy opatření nutné, data porovnáváme s informacemi a znalostmi získanými v průběhu naší praxe nebo jinými zdroji.

Po analýze dat navrhujeme soubor krátkodobých opatření, která obvykle doporučujeme realizovat do 6 až 12 měsíců ode dne odevzdání závěrečné zprávy.

Dále obvykle navrhujeme rámcová opatření, které klientům doporučujeme realizovat v horizontu do 24 měsíců ode dne odevzdání závěrečné zprávy a které navazující na krátkodobá opatření.

Celková odhadovaná doba spolupráce po podepsání smlouvy činí 3-24 měsíců.
Spolupráce v těchto oblastech probíhá průběžně po celou dobu.

E-mail: info@bvi.cz

© All rights reserved BVI, s.r.o.