Průběžná spolupráce na zvyšování hodnoty společnosti

V případě, že se klienti rozhodnou realizovat doporučená opatření ve spolupráci s námi, pracujeme s klienty na zvyšování hodnoty jejich společností.

Obdobně spolupracujeme s klienty při problémech souvisejících s prodejem jejich společností, při spojováních s jinými společnostmi, při nákupu jiných firem, v případech předávání společnosti nástupcům a to jak z rodin klientů nebo třetím stranám, tj. najatým manažerům.

Na rozdíl od jiných společností se nezaměřujeme pouze na krátkodobá opatření typu: jednorázové snížení nákladů, jednorázový zisk, nebo pouhé krátkodobé zlepšení hodnoty společnosti.

Smyslem naší práce jsou firmy klientů, které dlouhodobě vytváří hodnotu.

S majiteli a/nebo vrcholovými pracovníky spolupracujeme na implementaci nápravných opatření a jejich průběžné optimalizaci a vzájemné provázanosti.

S klienty často řešíme nejen personální otázky, ale i rozvoj klíčových pracovníků klientů a to včetně majitelů.

Z hlediska odměňování jsme ochotni podílet se na riziku spolu s klienty a být odměňování podle toho, jak spolupráce s námi zvýší hodnotu společností našich klientů.

E-mail: info@bvi.cz

© All rights reserved BVI, s.r.o.